Ben je kunstenaar en wens je te resideren in RAAM103vzw, neem dan contact op via mail of telefonisch. Wij verlangen geen portfolio, maar geven de voorkeur aan een persoonlijke kennismaking van mens tot mens, van kunstenaar tot kunstenaar tijdens een atelierbezoek. Indien de sfeer goed zit, bekijken wij met u wanneer uw residentie kan worden ingepland.

Tijdens uw residentie beschikt u over een sleutel die toegang geeft tot het pand. Aangezien er boven RAAM103vzw gewoond wordt, vragen wij om vooral overdag te werken. ’s Avonds werken kan na overleg met Céline Geeraert persoonlijk.

Het doel van de residentie is expliciet dat je de passanten inkijk geeft in jouw creatieve proces, dat je hen met andere woorden laat zien hoe jij te werk gaat en hoe jouw werk tot stand komt. Uiteraard kun je af en toe gewoon iets laten zien, maar RAAM103vzw is geen galerie, geen expositieruimte pur sang. Beschouw tijdens jouw residentie RAAM103vzw als jouw atelier, maar dan een atelier waar mensen kunnen binnenkijken.

Helemaal mooi wordt het wanneer er werk kan ontstaan in een soort interactie met de buurt en z’n bewoners. Dat is echter geen must…

Wie resideert krijgt tijdens een opening ook de kans om bij aanvang van de residentie het publiek ook werkelijk binnen te laten, zodat men de kans krijgt jou te ontmoeten en van jou persoonlijk te horen wat je precies van plan bent.
Tijdens die opening voorzien wij taart, koffie en thee om jouw gasten en de onze te verwelkomen. Deze openingen vinden doorgaans op zondagnamiddag plaats.
Op het einde van jouw residentie wordt een finissage georganiseerd tijdens dewelke mensen kunnen terugkomen om te zien wat er in de loop van jouw residentie werd verwezenlijkt.

Mocht je tijdens je residentie de vraag krijgen om werk te verkopen, dan vragen wij uitdrukkelijk om die af te handelen na afloop van uw residentie.

Wie bij RAAM103vzw geresideerd heeft, wordt op het einde van dat bewuste kalenderjaar uitgenodigd om werk te laten zien tijdens een kleine overzichtstentoonstelling.
Bovendien kun je op een later tijdstip uitgenodigd worden om deel te nemen aan een tentoonstelling ‘op verplaatsing’, de zgn. RAAM103 – Extended.

Voor de residentie vragen wij een kleine vergoeding naargelang de periode.