Vanzelfsprekend is RAAM103vzw rijk. Rijk aan creativiteit en wilde dromen.

Als het op werkingsmiddelen aankomt, hoopt de vzw echter vooral op de steun van sympathisanten die RAAM103vzw en haar projecten genegen zijn. RAAM103vzw wenst immers op een meer professionele en occasioneel meer grootschalige manier kunstenaars een platform te blijven bieden om hun creatieve proces te laten zien.

Daarom stellen wij voorlopig graag drie manieren voor waarop u een duit in het zakje van de vzw kunt doen:

– U koopt voor 15 euro het magazine dat jaarlijks rond de eindejaarsperiode verschijnt met een overzicht van wie de voorbije periode geresideerd heeft. Dat magazine bevat bio’s, interviews, foto’s en is een mooi uitgegeven aandenken
– U koopt voor 20 euro het recentste magazine en het voorgaande magazine.
– U geeft een vrije bijdrage van 40 euro of meer, krijgt beide magazines plus een postkaartje.

Wie dat wenst kan opgenomen worden in het magazine in een lijst van sponsors en steunende leden.